1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals de Venda (d’ara endavant, les Condicions Generals) s’apliquen a qualsevol compra de béns o productes (d’ara endavant, els Productes) que s’efectuïn en aquest lloc Web www.indaber.com propietat de:

Indústria Avícola del Berguedà, S.L.

Crta. De Gironella, km 0’8

08693 Casserres

indaber@indaber.com

NIF: B-59646547

19/02/91 Regitre mercantil 5252780

 

Les presents Condicions Generals podran ser modificades en qualsevol moment, per la qual cosa es recomana que, cada vegada que el Client navegui o hagi de realitzar la compra d’un Producte a través del Lloc Web, les consulteu novament, ja que seran d’aplicació aquelles que es trobin vigents en el moment en què es faci la compra.

 1. COMANDES

2.1. Com fer una comanda?

Per poder realitzar la compra de qualsevol dels productes d’INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. el Client haurà de seguir els passos següents:

 1. El Client haurà de registrar-se al Lloc Web per poder fer la compra dels Productes.
 2. Per registrar-se com a Client heu de proporcionar el nom i cognoms, un correu electrònic i una clau d’accés. Després que el Client hagi proporcionat les dades haurà d’acceptar la política de privadesa a través del seu consentiment exprés i si el Client desitja més informació sobre notícies i novetats sobre productes d’INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. podeu revisar la web.
 3. Per realitzar una comanda, el Client haurà de seleccionar els Productes que vol comprar, els quals s’afegiran a “la teva cistella” del Lloc Web. Un cop seleccionats tots els Productes, en cas de voler continuar amb l’operació, hau de clicar a “finalitzar comanda”.
 4. El Client haurà de proporcionar les dades següents perquè d’INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. pugui realitzar l’enviament dels Productes: nom i cognoms, adreça completa o adreça de lliurament, correu electrònic i telèfon de contacte. Aquestes dades es guardaran a la base de dades d’INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. i únicament seran visibles per personal autoritzat. En cas que el Client detecti que s’ha produït un error en introduir les seves dades personals durant el seu registre, s’ haurà de posar-se en contacte amb INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ, S.L. En tot cas, el Client podrà corregir errors relacionats amb les dades personals aportades durant el procés de compra dirigint-se al servei d’atenció al client a través del telèfon 93.823.40.33 o a través de l’adreça de correu electrònic indaber@indaber.com, horari de 10 a 13h. Si el Client detectés un error a la comanda amb posterioritat a la finalització del procés de pagament, haurà de posar-se en contacte de manera immediata amb el servei d’atenció al client, a través del telèfon o adreça de correu electrònic abans esmentats, per corregir l’error .
 5. Un cop el Client hagi acceptat expressament les Condicions Generals i hagi introduït les dades per a l’enviament, podrà formalitzar-ne el pagament.

2.2. Disponibilitat i responsabilitat

Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat dels productes. Si es produïssin dificultats pel subministrament de productes o per manca d’estoc, INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. es posarà en contacte amb el Client per si vol canviar-lo o si vol que es reemborsi l’import abonat dels mateixos.

INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. no es fa responsable dels retards en els lliuraments de les comandes o en la impossibilitat de realitzar-los quan la causa es degui a esdeveniments de força major. Entre altres causes, s’entenen esdeveniments de força major: accidents, vagues, incendis, causes meteorològiques, desastres naturals com a tempestes, terratrèmols, epidèmies i problemes en el transport o en els sistemes de telecomunicació.

La responsabilitat d’INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. en relació amb qualsevol Producte adquirit al Lloc Web estarà limitada estrictament al preu de compra de l’esmentat Producte.

 1. PREU/PAGAMENT

3.1. Preu dels Productes

Els preus dels Productes al Lloc Web destinats a consumidors estan indicats en euros i inclouen els impostos relacionats amb la venda de Productes, entre ells, l’impost sobre el valor afegit (IVA). INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. es reserva el dret a modificar el preu dels productes i serveis oferts a través del Lloc Web. Per garantir al Client la certesa del preu dels seus Productes, aquest serà el vigent a la publicitat coincident amb el moment de formalitzar la comanda.

El preu dels productes no inclou el cost d’enviament dels mateixos, el qual apareixerà desglossat abans de formalitzar el pagament.

3.2. Pagament

El Client disposa dels següents mitjans de pagament en comprar Productes al Lloc Web:

 • Targeta de dèbit/crèdit: per al pagament mitjançant targeta de dèbit/crèdit, el Client haurà de seguir les instruccions que apareixen a la passarel·la de pagament Redsys proporcionant el número i tipus de targeta, codi d’identificació i titularitat.
 • Bizum: formalitzar el pagament de forma senzilla, ràpida i segura amb Bizum a través de la passarel·la de pagament Redsys.

L’adquisició dels Productes es realitza a través del botó “Realitzar la comanda” del Lloc Web i un cop hagin estat acceptades de forma expressa les Condicions Generals de venda.

3.3. Impost sobre el Valor Afegit i Facturació

INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. remetrà al Client una vegada aquest hagi realitzat la compra, una confirmació de la comanda efectuada amb tots els seus termes a l’adreça de correu electrònic que aquesta hagi indicat.

El Client rebrà, juntament amb els Productes, la factura en paper de la comanda o si escau una factura electrònica sempre que hagi donat el seu consentiment exprés en el moment de registrar-se al Lloc Web.

 1. ENVIAMENTS

4.1. Temps

A efectes de les presents Condicions Generals, s’entendrà que s’ha produït el “lliurament” o que els Productes han estat “lliurats” en el moment en què el Client o un tercer indicat per aquest adquireixi la possessió material dels mateixos.

Els lliuraments es realitzen a l’adreça que el Client indiqui en la realització de cada comanda. Des de la formalització de la compra fins al lliurament de la comanda poden transcórrer un mínim de (2) dies laborals si és recollida a botiga i (3) si és entrega a domicili, lliurant-se com a màxim en la data que esculli el propi Client a través del calendari que es troba abans de realitzar el pagament al Lloc Web. INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. no realitzarà enviaments a les Illes Balears, Illes, Canàries, Ceuta i Melilla, així mateix, sí que realitzarà enviaments per a la resta de la península ibèrica.

INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L.no farà enviaments fora del territori espanyol.

Els dies de lliurament dels productes variaran en funció del codi postal del Client i de l’horari de repartiment:

 • de 9:00 a 15:00 (72h).
 • de 15.00 a 18.00 h (48h).
 • de 18.00 a 21.00 h (48h).

El lliurament s’efectuarà de dimarts a dissabte segons disponibilitat, excloent-se el diumenge, el dilluns i el dimarts.

Si per qualsevol circumstància, INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. del preu pagat.

4.2. Import

Durant el procés de compra se us informarà de les despeses d’enviament.

 1. GARANTÍA DELS PRODUCTES

5.1. Cobertura de la garantía

Un cop la comanda hagi arribat al domicili del consumidor, aquesta haurà de revisar-ho per determinar que el producte està en bon estat i no hi ha cap producte danyat. En cas de detectar qualsevol defecte o manca de producte, ho haurà de comunicar al repartidor i/o INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. qui li procedirà a abonar-li el producte.

A causa de la naturalesa perible dels productes que ven INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. els mateixos no tenen una garantia legal.

 1. DRET DE DESISTIMENT I CANCEL·LACIÓ DE COMANDES

Atesa l’art.103. d) del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. No és aplicable el dret de desistiment als contractes en què es refereix el subministrament de béns que es puguin deteriorar o caducar amb rapidesa com és el cas subministrat pels productes d’INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L.

 1. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTELECTUAL

Tots els continguts que es mostren al Lloc Web i, en especial, dissenys, textos, gràfics, imatges, bases de dades, programari, sons, marques, logotips o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. o bé de tercers als quals se n’hagi autoritzat degudament l’ús.

En cap cas l’accés al Lloc Web i/o la seva utilització implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats, ni es confereix cap dret ni expectativa i, en especial, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts, sense la prèvia autorització expressa d’INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. o dels titulars corresponents.

No es podrà establir cap enllaç al Lloc Web des de qualsevol altre Lloc Web sense el consentiment previ i exprés d’INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L.

 1. IDIOMA

El Lloc Web, la informació publicada, així com el contracte o fitxa d’alta de Client, es redactaran en castellà i català, sent el Client qui esculli la llengua.

 1. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES EN LÍNIA

En compliment del que estableix l’article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de maig de 2013, en cas que el comprador tingui la condició de consumidor, us informem de l’existència d’una plataforma de resolució extrajudicial de litigis en línia posada a disposició per la Comissió Europea a través de la qual els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 1. LLEI APLICABLE, COMPETÈNCIA I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir de l’aplicació o interpretació de les presents Condicions Generals es resoldrà davant de la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de (Barcelona), amb renúncia de qualsevol altre fur que resulti aplicable. Això no obstant, si el comprador té la condició de consumidor, qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L. i el Client es resoldrà davant la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del Client o del lloc de compliment de l’obligació.

 1. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (Reglament General de Protecció de Dades) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals proporcionades per raó de l’ús del Lloc Web es inclouran en una base de dades de la qual és responsable INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ, S.L. y que compleix les mesures tècniques i organitzatives amb la finalitat de protegir aquestes dades.

El tractament de les dades personals per part d’INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.L., així com qualsevol altra informació sol·licitada per a l’accés i ús del Lloc Web, es regirà pel que disposa la Política de Privadesa d’INDÚSTRIA AVÍCOLA DEL BERGUEDÀ S.LE:

 • Política anti-spam

Indaber es declara completament en contra de l’enviament de comunicacions comercials no sol·licitades i a qualsevol tipus de conducta o manifestació coneguda com “spam”, així mateix es declara compromès amb la lluita contra aquest tipus de pràctiques abusives.

Per tant, Indaber garanteix a l’usuari que sota cap concepte les dades personals recollides en el lloc web seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

Per les mateixes raons, el procés de registre no ha de ser utilitzat per inscriure adreces de correu de persones alienes sense el consentiment exprés de les persones afectades. En el cas que tot i així un usuari rebi comunicacions d’aquest lloc web sense haver-se registrat, o sense haver donat el seu consentiment exprés a aquest registre, pot cancel·lar la subscripció des dels enllaços que es proporcionen a la pròpia comunicació.

A més, l’usuari pot posar-se en contacte amb Indaber a través del formulari de contacte que es manté en el lloc web, tant per comunicar els fets com per sol · licitar l’eliminació immediata de les seves dades del nostre sistema.

Consentiment al tractament de les dades personals de l’usuari

En el marc de les seves activitats, Indaber disposa de la possibilitat de registre d’usuaris per a l’enviament de comunicacions electròniques incloent butlletins (newsletters), noves entrades (posts), i altres serveis.

L’usuari mitjançant els actes de subscripció al bloc, la realització de comentaris o el formulari de contacte estarà donant el seu consentiment exprés al tractament de dades personals proporcionades segons el que disposa l’article 6 de la LOPD. L’usuari podrà exercir els seus drets en els termes que disposa l’article 5 de la LOPD.

Les dades de caràcter personal sol·licitades en aquestes activitats, quedaran incorporades a un fitxer amb la finalitat la comunicació de novetats relatives al lloc web de ProduccionsMC, butlletins (newsletters), noves entrades (posts) i altres promocions, actuant com a responsable del fitxer Indaber. Els camps marcats amb asterisc s’han d’emplenar obligatòriament, sent impossible realitzar la finalitat expressada si no s’aporten aquestes dades. Queda igualment informat de la possibilitat d’exercitar els drets que s’indiquen en l’apartat relatiu als Drets de l’usuari.

 • Drets de l’usuari

De conformitat amb el que estableix l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’usuari que la finalitat exclusiva de la base de dades de registre és l’enviament d’informació sobre novetats relacionades amb el lloc web Indaber i realitzar promocions. Únicament els titulars tindran accés a les seves dades, i en cap cas, aquestes dades seran cedides, compartides, transferides, ni venudes a cap tercer.

D’acord amb el que disposa la LOPD, l’usuari en qualsevol moment podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant Indaber.

Per facilitar l’exercici d’aquests drets es facilita en totes les comunicacions un enllaç de sol·licitud de baixa que redundarà en l’eliminació immediata de les dades personals de l’usuari de la nostra base de dades.

 • Cookies

L’accés a aquest pot implicar la utilització de cookies. Una galeta és un fitxer que es descarrega al teu ordinador o terminal en accedir a la nostra pàgina web. Les cookies ens permeten, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer l’usuari.

La nostra pàgina utilitza galetes de Google Analytics per mesurar la interacció de l’usuari amb la pàgina web. Aquesta Cookie està desenvolupada per Google i ens permet conèixer què fa un usuari a la nostra web i millorar-la en conseqüència.

Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin en el seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte.

-Per a més informació sobre el navegador Chrome des d’aquí: Google Chrome -Per a més informació sobre el navegador Firefox des d’aquí: Mozilla Firefox -Per a més informació sobre el navegador Safari des d’aquí: Safari -Per a més informació sobre el navegador Explorer des d’aquí: Internet Explorer -Per a més informació sobre el navegador Opera: Opera

 • Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola.